FOREDRAG

Præstesager
Med udgangspunkt i konkrete præstesager og en enkelt lægmandssag sættes der fokus på væsentlige problemstillinger, som afspejler sider af folkekirkens karakter af trossamfund og institution. Der er tale om en retsteologisk og kirkeretlig redegørelse for et sagsforløb, hvor hver en sten er blevet vendt og alle akter nøje studeret. Den enkelte sag som sensationel mediebegivenhed med omdrejningspunkt i den pågældende person bliver der ikke ofret mange ord på, da interessen samler sig om sagens teologiske indhold og kirkejuridiske håndtering. Sagerne anskues som folkekirkelige lærestykker i respekt for de personlige omkostninger, de har haft for de implicerede parter. 

Arboe-Rasmussen-sagen (1911-1916): Hvor rummelig er folkekirken? Grosbøll-sagen (2002-2005): Præstens teologiske troværdighed
Klinting-sagen (2005-2006): Misbrug af kirkens prædikestol
Ribers-sagen (1994-2005): Læretugt og religionsblanding
Snedsted-sagen (1983 og 1992-1999): Dåbsret eller dåbspligt?
Søbye-sagen (1962-64): Kristen forkyndelse og politisk overbevisning
Villekjær-sagen (1994-1998): Den sorte kjole

 

Folkekirken under nødvendig forandring
Det er et faktum, at befolkningens kendskab til kristendom og kirke er vigende, og at folkekirkens eksistens kan blive truet af et omfattende traditionstab og en stigende tendens til at skabe sin egen tro med elementer fra andre religioner ud fra devisen: enhver bliver salig i sin tro. Hertil kommer, at kirken efterhånden betragtes som en serviceinstitution, der danner rammen for en familiær event, mens forestillingen om kirken som ”de helliges samfund” træder i baggrunden. Situationen kræver retsteologisk besindelse på den traditionsbårne forståelse af det almindelige præstedømme og det kirkelige embede, som er folkekirkens grundpiller. Dette er den røde tråd i nogle foredrag om en foranderlig folkekirke med en uforanderlig eksistensbetingelse: forkyndelsen af Jesus Kristus som Guds Søn og menneskenes frelser.  

Menighedens fællesskab – virkelighed eller utopi?
Samspillet  mellem menighed og præsteembede
Præsteembedet og præsteroller
Bispeembedets udvikling
Folkekirkens præsteløfte

 

 

Alle rettigheder tilhører Kristine Garde - brug at c-beskyttede filer kan blive retsforfulgt